Gdzie w kosmosie występuje złoty podział?

Pytanie

Pyta tadek

Czy tzw. boska proporcja występuje w Układzie Słonecznym, np. w odległościach między planetami względem siebie i Słońca? Czy występuje ona również w odległościach między galaktykami?

Odpowiedź

Odpowiada prof. Piotr Sułkowski

Oczywiście, że wśród miliardów gwiazd i miliardów galaktyk można dopatrzyć się różnych proporcji, w szczególności tzw. boskiej proporcji, zwanej też złotym podziałem. Zależności takie są jednak przypadkowe i nie należy przywiązywać do nich szczególnej wagi. Innym przykładem próby odniesienia własności ciał niebieskich do geometrii była np. teoria Keplera, opisana w dziele Mysterium Cosmographicum, w którym dowodził on, że orbity planet w Układzie Słonecznym można wpisać w bryły foremne.