Strona głównaPytania → Gdzie wschodzi słońce i kędy...

Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada (na Wenus)

Pytanie

Pyta Piotrek

Na Wenus Słońce „wschodzi” na zachodzie i „zachodzi” na wschodzie. Z czego wynika wsteczna rotacja tej planety?

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

Najlepsza hipoteza jaką znam wskazuje na to, że jest to wynik oddziaływania pływu grawitacyjnego i pływu termicznego (rozszerzanie się atmosfery w dzień i kurczenie w nocy). O ile sam pływ grawitacyjny dąży do zrównania czasu obrotu i obiegu planety, to efekt obu pływów jest dosyć trudny do przewidzenia, ale obliczenia dają obecny, wsteczny obrót Wenus. Także prędkość obrotu zgadza się z tą hipotezą.