Strona głównaPytania → Ile ciężkich pierwiastków powstaje podczas...

Ile ciężkich pierwiastków powstaje podczas zderzenia gwiazd neutronowych?

Pytanie

Pyta Piotr

Podczas zderzenia gwiazd neutronowych powstają pierwiastki ciężkie w ilości 10 tysięcy mas ziemskich. Ile w masach ziemi powstaje np. złota, żelaza, platyny, wolframu i innych pierwiastków?

Odpowiedź

Odpowiada prof. Piotr Sułkowski

Ciężkie pierwiastki o łącznej masie szacowanej na 10 tysięcy mas ziemskich rzeczywiście powstały w wyniku zderzenia dwóch gwiazd neutronowych, zaobserwowanego 17 sierpnia 2017 roku. Zdarzenie to można było zaobserwować dzięki analizie (w detektorach LIGO i Virgo) fal grawitacyjnych powstałych w wyniku zderzenia. Jest to jednak pojedyncze zaobserwowane takie zdarzenie; w wyniku zderzeń gwiazd neutronowych o innych masach ilości pierwiastków mogłyby być inne. W tym akurat zderzeniu szacuje się, iż powstałe złoto miało masę ok. 30 mas ziemskich, a platyna ok. 80 mas ziemskich.