Ile trwa sekunda?

Pytanie

Pyta Janek

Skąd wiadomo ile trwa sekunda? Najdokładniejszy obecnie używany zegar atomowy na świecie oparty jest na atomie cezu. Częstotliwość z jaką drga to 9 192 631 770 drgań na sekundę. Skąd wiadomo, że taka ilość drgań odpowiada akurat jednej sekundzie?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Jedna sekunda jest ZDEFINIOWANA jako czas odpowiadający 9 192 631 770 drganiom atomu cezu. Liczba 9 192 631 770 została tak dobrana, aby współczesna definicja sekundy była w dobrym przybliżeniu zgodna z dawną niedokładną definicją. Dawna definicja polegała na podziale doby na 24 godziny, każdej godziny na 60 minut, a każdej minuty na 60 sekund. Była ona niedokładna, gdyż ruch Ziemi nie jest idealnie regularny ze względu na ruchy pływowe w oceanach, prądy morskie, topnienie lodowców, itp. Obserwowane w ciągu ostatnich 50 lat fluktuacje długości doby sięgają kilku milisekund. Są one przedstawione na takim wykresie.