Ile upłynęło czasów Plancka od początku Wszechświata?

Pytanie

Pyta Wojciech

Ile upłynęło czasów Plancka od początku Wszechświata? I czy druga zasada termodynamiki jest w sprzeczności z teorią ewolucji życia?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Jednostka czasu w układzie Plancka wynosi $\sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}} \simeq 5.4 \times 10^{-44} s$. Wiek Wszechświata wynosi około $13.8 \times 10^9$ lat, czyli około $8 \times 10^{60}$ jednostek czasu Plancka.

Druga zasada termodynamiki nie jest w sprzeczności z teorią ewolucji życia — ewoluujące organizmy nie są termodynamicznie izolowane.