Ile wynosi albedo powierzchni Księżyca?

Pytanie

Pyta Dawid

Jak dobrze wiemy światło ma energię. Zmierzyliśmy energię jaką dostarcza nam Słońce. W takim razie ile energii zostaje odbite od powierzchni Księżyca?

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

Średnie albedo powierzchni Księżyca wynosi 0.12 , czyli 12% promieniowania padającego na Księżyc zostaje odbite w przestrzeń.  Część z tego promieniowania dociera do Ziemi, dzięki czemu widzimy Księżyc. Natomiast energia 88% promieniowania zostaje pochłonięta przez skały Księżyca. Skały te emitują niewidoczne promieniowanie podczerwone.