Jak interpretować linię świata fotonu?

Pytanie

Pyta Piotr

Jak rozumieć linię świata fotonu (prosta nachylona pod kątem 45 stopni) na diagramach w podręczniku teorii względności? Przecież foton podlega zasadzie nieoznaczoności położenia-pędu, a więc nie może mieć określonego toru ruchu.

Odpowiedź

Odpowiada Andrzej Okołów

Linie świata fotonu i każdej masywnej cząstki czy ciała fizycznego są idealizacjami, którymi można posługiwać się tak długo, jak długo można zaniedbać niezerowe rozmiary oraz kwantową naturę tych cząstek czy ciał. Szczególna teoria względności jest teorią klasyczną, nie są w niej uwzględniane efekty kwantowe (takie jak np. zasada nieoznaczoności).