Jak istnienie czarnych dziur wiąże się z polem grawitacyjnym?

Pytanie

Pyta Cezary

Dlaczego grawitacja może rozprzestrzeniać się z czarnej dziury w odróżnieniu od światła i innych cząstek?

Odpowiedź

Odpowiada Andrzej Okołów

Czarna dziura nie jest czymś odmiennym od pola grawitacyjnego — o czarnej dziurze mówimy wtedy, gdy pole grawitacyjne istniejące w całej czasoprzestrzeni posiada na pewnym jej podzbiorze pewne ściśle określone właściwości. Zatem to nie czarna dziura pozwala polu grawitacyjnemu rozprzestrzeniać się z niej na zewnątrz — to raczej pole grawitacyjne tworzy czarną dziurę w pewnym obszarze czasoprzestrzeni.