Jak oblicza się głębokość zanurzenia statków pasażerskich?

Pytanie

Pyta Antek

Jak oblicza się głębokość zanurzenia statków pasażerskich?

Odpowiedź

Odpowiada dr Miłosz Panfil

Głębokość zanurzenia zależy od kształtu kadłuba oraz ciężaru statku. Przy danym obciążeniu statku statek wypiera tyle wody, ile wynosi objętość zanurzonej części. Zgodnie z prawem Archimedesa statek zanurzy się na tyle, by ciężar wypartej objętości wody był równy ciężarowi statku. Tak więc głębokość zanurzenia wynika z bilansu siły ciężkości i siły wyporu:

  • gdyby zanurzenie było większe, to zwiększyłaby się ilość wypartej wody, a tym samym zwiększyłaby się siła wyporu, co przy tej samej ciężarze statku spowodowałoby zmniejszenie zanurzenia,
  • podobnie, gdyby zanurzenie było mniejsze, to siła wyporu byłaby niewystarczająca do utrzymania statku, co spowodowałoby jego większe zanurzenie.

W praktyce głębokość zanurzenia określa się podczas projektowania statku. Posiadając komputerowy model kadłuba statku możemy określić jak zmienia się objętość zanurzonej części przy zmianie zanurzenia. Z drugiej strony mamy projektowany ciężar statku z pasażerami lub bez, co pozwala policzyć jak będzie zmieniała się głębokość zanurzenia.

Dodatkowo, głębokość zanurzenia jest po prostu mierzona. Jest to jedna z wielkości charakteryzujących statek i jej rzeczywista wielkość jest wymagana do zarejestrowania statku.