Jak poprawnie zapisywać nazwy typu „prawo Stefana-Boltzmanna”, „wzór Lorentza-Lorenza”?

Pytanie

Pyta Rafał

Jak poprawnie zapisywać nazwy typu „prawo Stefana-Boltzmanna”, „wzór Lorentza-Lorenza”. Czy stosować dywiz (‐), półpauzę (–), czy pauzę (—)? Czy oddzielać je od przylegających liter odstępem (np. „Liénarda—Wiecherta”, czy „Liénarda — Wiecherta”)?

Odpowiedź

Odpowiada prof. Piotr Sułkowski

Choć w zasadzie nie jest to pytanie do fizyka, tylko raczej do poradni językowej, to odpowiemy, iż należy stosować dywiz (łącznik) oraz nie oddzielać go od przylegających liter; wyjaśnione jest to np. w ostatnim zdaniu następującego wpisu w (internetowym) Słowniku Języka Polskiego.