Jak powstają płyty oceaniczne?

Pytanie

Pyta Bartłomiej

Płyty oceaniczne powstają przez zamarzanie magmy wypływającej z powiększającej się szczeliny między dwoma innymi płytami oceanicznymi, które się rozsuwają. Zamarznięta magma tworzy nową płytę, która nie zapada się. Czy to oznacza, że magma podczas zamarzania na dnie oceanu zmniejsza swoją gęstość, podobnie jak zamarzająca woda?

Odpowiedź

Odpowiada Michalina Broda

Płyty oceaniczne powstają poprzez proces zwany ekspansją (spreadingiem) na grzbiecie śródoceanicznym. Grzbiet oceaniczny jest szczeliną między dwoma rozsuwającymi się płytami oceanicznymi. Na spreading składają się następujące procesy:

  1. ROZSUWANIE SIĘ DNA OCEANICZNEGO: Na grzbiecie śródoceanicznym dwie płyty oceaniczne oddzielają się od siebie w wyniku ruchu tektonicznego.
  2. WYPŁYW MAGMY: W wyniku rozsuwania się płyt, pęknięcia i szczeliny pojawiają się na grzbiecie śródoceanicznym. Z wnętrza Ziemi wypływa magma, która jest po prostu gorącą ciekłą skałą.
  3.  ZAMARZANIE MAGMY: Magma, która wypływa z pęknięć, spotyka się z o wiele zimniejszą wodą oceaniczną. To powoduje szybkie schłodzenie i zamarzanie magmy.
  4. POWIĘKSZANIE SIĘ PŁYTY OCEANICZNEJ: Kiedy magma wydaje się na powierzchnię, stygnie i krzepnie, tworząc nową skorupę oceaniczną. Ten proces jest ciągły i powoduje, że płyty oceaniczne stale się powiększają w wyniku dodawania nowej skorupy. Nowa skorupa jest tworzona wzdłuż owego grzbietu śródoceanicznego, a płaty oceaniczne oddalają się od siebie.

Warto zauważyć, że ten proces jest bardzo powolny. Na przykład, Grzbiet Śródatlantycki rozszerza się średnio o około 2,5 cm na rok. Mam nadzieję, że opis powstawania płyt oceanicznych rozwiewa wątpliwości i wyjaśnia dlaczego płyty się nie zapadają.