Jak przetłumaczyć określenie „wave function collapse”?

Pytanie

Pyta Bartek

Jak w polskim żargonie fizycznym tłumaczy się określenie „wave function collapse”?

Odpowiedź

Odpowiada Michal Jung

Sformułowaniem „wave function collapse” w mechanice kwantowej nazywa się redukcję funkcji falowej w superpozycji (tzn. będącej sumą kilku możliwych stanów) do pojedynczego stanu własnego, jaka następuje w wyniku pomiaru. Przed pomiarem funkcja falowa jest superpozycją wszystkich możliwych stanów, zaś po nim redukuje się do jednego stanu, odpowiadającego zmierzonej wartości własnej. Taki opis pomiaru należy do postulatów interpretacji kopenhaskiej.

W Polsce najczęściej określamy to zjawisko kolapsem funkcji falowej. Samo słowo „kolaps”, chociaż wydaje się brzmieć obco, funkcjonuje w języku polskim również w innych kontekstach. Rzadziej – być może częściej w literaturze – używa się też terminu redukcji wektora falowego.