Jak samo spalanie różnych paliw wpływa na zmiany klimatu?

Pytanie

Pyta Michał

Czy oprócz produkcji CO$_2$ człowiek wpływa na zmiany klimatu? Konkretnie, jaki jest wpływ ogrzewania/chłodzenia budynków (klimatyzator też grzeje), które działają jak radiatory, oraz łącznej powierzchni obiektów czarnych jak drogi czy dachy, które łatwo się nagrzewają? Nie słyszałem o takich rozważaniach, ale słyszałem o wpływie topnienia lodowców i zmniejszającej się powierzchni białego śniegu i lodu odbijającego światło.

Odpowiedź

Odpowiada Prof. Szymon Malinowski

Tak, człowiek wpływa na klimat na wiele rożnych sposobów. Emituje różne gazy cieplarniane, nie tylko CO$_2$, ale też metan, tlenki azotu, etc. Zmiany powierzchni planety wskutek wycinania lasów, rozrostu terenów rolnych i zurbanizowanych wpływają na albedo i zmiany w biologicznym cyklu węglowym. Emisja aerozoli atmosferycznych (pyłów) wpływa na transfer promieniowania i budowę chmur. To wszystko daje się oszacować i dobrze pokazuje te efekty tzw. wymuszanie radiacyjne pokazane na rysunku 5 w streszczeniu z ostatniego podsumowującego raportu IPCC. To o co Pan pyta, bezpośrednie podgrzewanie planety wskutek spalania paliw (uwzględniając także lodówki, klimatyzatory, wszystkie piece, przemysł, silniki, etc.), odpowiada według szacunków sprzed kilku lat za mniej niż 0,03 W/m$^2$, więc globalnie jest bardzo mało w porównaniu np. z wymuszeniem przez CO$_2$, które wynosi ok. 1.7W/m$^2$. Lokalnie jednak, w silnie zurbanizowanych obszarach, efekt tego podgrzewania może być większy niż związany z emisja gazów cieplarnianych. Np. tzw. miejskie wyspy ciepła są częściowo tym spowodowane.