Jak się kręci woda w zlewie?

Pytanie

Pyta Martyna

Dlaczego na półkuli południowej woda w zlewie porusza się w przeciwnym kierunku niż na półkuli północnej?

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

Na ogół, omawiając wpływ obrotu Ziemi na ruch mas powietrza lub wody mówimy o sile Coriolisa. Siła ta działa na ciała poruszające się względem obracającego się układu nieinercjalnego i powoduje szereg efektów, w tym decyduje o kierunku obrotu mas powietrza w niżach, tajfunach, odchyleniu kierunku prądów morskich, podmywaniu danej strony rzek, itp. Także ma wiele efektów technicznych, w tym różne zużycie prawej i lewej szyny kolejowej. Oczywiście siła ta działa także na wodę w zlewie – natomiast kierunek w jakim kręci się woda zależy też od lokalnych szczegółów budowy zlewu, początkowej prędkości cieczy, itp., i czynniki takie mogą mieć dużo większe znaczenie w danym przypadku niż sama siła Coriolisa.