Jak się zachowuje nachylenie osi planety względem płaszczyzny jej orbity?

Pytanie

Pyta Jakub

Czy jest możliwe, aby nachylenie osi względem ekliptyki planety było cały czas takie samo względem gwiazdy wokół której krąży i niezależne od położenia na orbicie? Przykładowo, przez cały okres obiegu wokół gwiazdy planeta ustawiona jest tak jak Ziemia w dniu przesilenia letniego.

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

Nachylenie osi planety względem płaszczyzny jej orbity nie zmienia się bez powodu. Dla krótkich czasów można przyjąć, że oś obrotu planety wskazuje ten sam punkt na sferze niebieskiej. Jednak wiemy, że oś Ziemi ulega precesji z okresem ok. 26 000 lat (tzw. rok Platona). W przypadku jakiejś hipotetycznej planety możliwe jest, że precesja ma okres obiegu wokół gwiazdy i wtedy rzeczywiście oś obrotu mogłaby cały czas być jednakowo nachylona względem gwiazdy.