Jak szybko zachodzą reakcje łańcuchowe w bombie jądrowej?

Pytanie

Pyta Korneliusz

Jak szybko zachodzą reakcje łańcuchowe w bombie jądrowej?

Odpowiedź

Odpowiada Arkadiusz Kobus

Czasy trwania przemian jądrowych nie są dokładnie znane, jednak zachodzą niemal natychmiastowo – są to czasy rzędu pikosekund, czyli $10^{-12}$ s. Najdłużej trwającym procesem podczas wybuchu bomby jądrowej jest eksplozja konwencjonalnych ładunków wybuchowych, które służą jako wyzwalacz reakcji łańcuchowej. Czas od wyzwolenia wybuchu konwencjonalnego do pierwszych procesów jądrowych wynosi kilkanaście milisekund.