Jak to jest, że jądro komórkowe może koordynować działaniami komórki?

Pytanie

Pyta Marcin

Jak to jest, że jądro komórkowe może koordynować działaniami komórki? Jakiego typu informacje wysyła i jaki jest mechanizm ich przesyłania?

Odpowiedź

Odpowiada dr Urszula Zajączkowska

Jądro komórkowe może kontrolować działaniem komórki przez tworzenie odpowiednich białek, a właśnie głównie w jądrze istnieje zapis ich budowy. Trzeba pamiętać, że białka są podstawowym elementem organizmów żywych, tworząc nie tylko ich strukturę, ale także cały wachlarz enzymów sterujących procesami metabolicznymi. Ten zapis zakodowany jest w sekwencji nukleotydów DNA. Tworzenie białka zachodzi w kilku etapach. Najpierw, w procesie transkrypcji, informacja z DNA jest przekazywana na komplementarny zestaw nukleotydów mRNA. W następnym w procesie (translacji), zachodzącym już poza jądrem komórkowym w cytoplazmie, sekwencja z mRNA  przetłumaczona jest na odpowiednie sekwencje aminokwasów, z których zbudowane są białka. W tym procesie uczestniczy także tRNA, którego budowa, w pewnej jego części (antykodon) jest komplementarna do konkretnego miejsca (kodon) w nici mRNA. Cząsteczki tRNA uczestniczą w przenoszeniu aminokwasów niezbędnych do syntezy białek. Często przed podjęciem przez białko swoich funkcje w komórce potrzebne są jeszcze dodatkowe procesy tzw. modyfikacje posttranslacyjne.