Jak w jaskiniach zmienia się temperatura?

Pytanie

Pyta Łukasz

Zgodnie z odpowiedzią na jedno z pytań, wraz z głębokością np. w kopalni, temperatura skał rośnie. A jak to wygląda w przypadku jaskiń naturalnych? Czy można się spodziewać, że speleolodzy zagłębiając się w jaskinie będą odczuwać coraz większą temperaturę?

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

Wspomnianą w pytaniu odpowiedź można znaleźć tutaj. Natomiast jaskinie istnieją od tysięcy lub milionów lat. Przez ten czas cyrkulująca woda i powietrze mogły spowodować ochłodzenie się skał. Temperatura w jaskiniach nie musi więc wyraźnie rosnąć z głębokością. Kopalnie są tworami młodymi i temperatura skał może być w nich znacznie wyższa.