Jak wygląda orbita satelity geostacjonarnego?

Pytanie

Pyta Hubert

Czy płaszczyzna orbity satelity geostacjonarnego może dowolnie przecinać Ziemię, czy może musi przechodzić przez określony południk lub równoleżnik?

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

Jak wskazuje sama nazwa, satelita na orbicie geostacjonarnej nie porusza sie względem Ziemi i wisi w tym samym punkcie nieba. Jest to możliwe tylko dla orbity położonej w płaszczyźnie równika.