Jak wyjaśnić precesję Merkurego?

Pytanie

Pyta Piotr

Czy większa od spodziewanej precesja Merkurego jest efektem wleczenia czasoprzestrzeni przez Słońce?

Odpowiedź

Odpowiada Andrzej Okołów

Rozumiem, że „spodziewana precesja Merkurego” oznacza precesję wywołaną przez pozostałe ciała niebieskie krążące wokół Słońca przy założeniu, że obowiązuje newtonowskie prawo powszechnego ciążenia i newtonowska dynamika. Natomiast określenie „wleczenie czasoprzestrzeni przez Słońce” nie jest dla mnie jasne, dlatego na tak postawione pytanie odpowiedzieć nie potrafię.

Pomijając owo niejasne określenie i patrząc na zagadnienie z trochę innego punktu widzenia, można powiedzieć, że większa od spodziewanej precesja Merkurego jest efektem tego, że spodziewana precesja została obliczona na podstawie newtonowskiej dynamiki i newtonowskiej teorii grawitacji, które nie są teoriami dostatecznie dokładnymi – i tak obliczona precesja nie zgadza się z obserwacjami. Obserwowaną precesję Merkurego wyjaśnił Einstein jako konsekwencję sformułowanej przez niego ogólnej teorii względności.