Strona głównaPytania → Jak wykrywać neutrina?

Jak wykrywać neutrina?

Pytanie

Pyta Jacek

Dlaczego neutrina próbujemy wykrywać w wodzie i jak ma się do tego prędkość fazowa światła?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Gdy neutrino o dużej energii zderzy się z elektronem w wodzie, to może go rozpędzić do prędkości przekraczającej prędkość fazową światła w wodzie. Tak rozpędzony elektron emituje promieniowanie Czerenkowa. Obserwujemy to promieniowanie korzystając z fotopowielaczy. Właśnie z tego zjawiska korzystamy rejestrując zderzenia neutrin z elektronami.

Neutrina oddziałują bardzo słabo, więc aby wykorzystać opisane powyżej zjawisko musimy obstawić fotopowielaczami dużą objętość wody. Wybieramy wodę jako materiał detektora między innymi dlatego, że jest przezroczysta, a duża jej ilość nie kosztuje zbyt drogo. Detekcja neutrin w innych materiałach i innymi metodami również jest możliwa.