Jak wyznaczyć odległość Księżyca od Ziemi?

Pytanie

Pyta Karol

Jakimi sposobami można wyznaczyć odległość Księżyca od Ziemi?

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

O Księżycu i jego oddziaływaniu z Ziemią pisaliśmy już kilkakrotnie i tam można znaleźć odpowiedzi na pytanie:

Co jest źródłem energii pływów oceanów?

Jak zmierzyć odleglość do Ksiezyca?

Czy Księżyc oddala się od Ziemi?

Warto też zajrzeć na stronę kierunku Geofizyka w geologii.

Proces oddalania Księżyca od Ziemi będzie trwał aż do zrównania czasu obiegu Księżyca z czasem obrotu Ziemi wokół osi. Gdy proces ten zakończy się doba ziemska wydłuży się do ok. 47 obecnych dób ziemskich. Wtedy Księżyc przestanie wschodzić i zachodzić i będzie wisiał nad jednym miejscem nad Ziemią (ulegając jednak pewnym przesunięciom, tam i z powrotem). Odległość Ziemi od Księżyca zwiększy się do ok. 135% obecnej odległości. Czas dochodzenia do tego stanu trwać będzie miliardy lat (zależy to od właściwości wnętrza Ziemi, które też ulegają zmianom). Gdy Słońce zwiększy swoje rozmiary (w drodze do fazy „czerwonego olbrzyma”), siły pływowe rozerwą prawdopodobnie Księżyc. Z jego części powstanie pierścień wokół Ziemi. Jednak dalej rozrastające się Słońce może pochłonąć także całą Ziemie z tym pierścieniem. O tym patrz w niedawnej odpowiedzi.