Strona głównaPytania → Jak z wodoru powstaje hel?

Jak z wodoru powstaje hel?

Pytanie

Pyta Rafał

Jądro wodoru składa się z protonu. Jądro helu składa się z 2 protonów i 2 neutronów. W takim razie jak z połączenia się atomów wodoru powstaje hel, skoro w wodorze nie ma neutronów? Czy po prostu reakcja termojądrowa powstaje z izotopów wodoru?

Odpowiedź

Odpowiada Damian Zdulski

Do powstania helu z wodoru prowadzi pierwszy cykl proton-proton. Na początku dwa jądra wodoru zderzają się i na skutek oddziaływania słabego między protonami jeden z nich zamienia się na neutron i w ten sposób powstaje deuter. Dodatkowo, dla zachowania liczby leptonowej i ładunku, emitowane są pozyton i neutrino elektronowe. Jest to tzw. rozpad beta plus. W dalszej kolejności deuter w wyniku zderzania łączy się z kolejnym wodorem i powstaje jądro helu 3. Na końcu zderzenie dwóch jąder helu 3 daje nam jądro helu 4, plus emitowane są dwa protony.