Jak zachowują się wektory pola elektrycznego i magnetycznego związane z falą elektromagnetyczną?

Pytanie

Pyta Bogdan

Z poruszającym się fotonem związane jest pole elektryczne i magnetyczne. Jak zachowują się wektory pola elektrycznego $\vec E$ i pola magnetycznego $\vec B$ w funkcji czasu?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

W klasycznej elektromagnetycznej fali płaskiej pola $\vec E$ i $\vec B$ są prostopadłe do siebie oraz do kierunku propagacji fali, a ich wartości zmieniają się sinusoidalnie w czasie i przestrzeni. Pojedynczy swobodny foton o ustalonym pędzie nie jest klasyczną elektromagnetyczną falą płaską, lecz wzbudzeniem kwantowego pola elektromagnetycznego powiązanym z taką falą.