Jak zachowuje się ładunek i masa elektronu wraz z przyrostem prędkości?

Pytanie

Pyta Igor

Jak zachowuje się ładunek i masa elektronu wraz z przyrostem prędkości?

Odpowiedź

Odpowiada prof. Piotr Sułkowski

Ładunek i masa elektronu, oraz każdej innej cząstki elementarnej, nie zależą od prędkości (czy też wyboru układu odniesienia), tzn. w żaden sposób się nie zmieniają. Należy podkreślić, że przez masę należy rozmieć masę spoczynkową (oznaczmy ją $m$); to właśnie ta masa ma właściwy sens. W fizyce relatywistycznej czasem wprowadza się też pojęcie masy relatywistycznej $m_{rel}$, która – dla cząstki o niezerowej masie spoczynkowej – jest dana wzorem

$$
m_{rel} = \frac{m}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}
$$

gdzie $v$ to prędkość cząstki, natomiast $c$ to prędkość światła. Wielkość ta jest związana z całkowitą relatywistyczną energią cząstki poprzez $E=m_{rel}c^2$ i od prędkości zależy; nie należy jej jednak mylić z właściwą masą (spoczynkową).