Strona głównaPytania → Jak zamienić stopnie Celsjusza na...

Jak zamienić stopnie Celsjusza na Fahrenheita?

Pytanie

Pyta Emilia

Skąd we wzorze na przelicznik °C na °F wzięło się 9/5?

Odpowiedź

Odpowiada dr hab. Piotr Sułkowski

Obecnie skalę Fahrenheita definiuje się tak, iż w standardowych warunkach atmosferycznych temperatura zamarzania wody (czyli 0 stopni Celsjusza) odpowiada 32 stopniom Fahrenheita, natomiast temperatura wrzenia wody (100 stopni Celsjusza) odpowiada 212 stopniom Fahrenheita (warto natomiast wspomnieć, że historycznie skala Fahrenheita ulegała pewnym modyfikacjom). Wynika stąd, że zakres temperatury odpowiadający 100 stopniom Celsjusza jest równoważny (212-32)=180 stopniom Fahrenheita; czyli równoważnie, zmiana temperatury o 1 stopień Celsjusza odpowiada 180/100=9/5 stopniom Fahrenheita. Stąd też czynnik 9/5.  Wynika stąd też, że temperaturę podaną w stopniach Celsjusza $T_{Celsjusz}$ można przeliczyć na skalę Fahrenheita $T_{Fahrenheit}$ stosując wzór

$$
T_{Fahrenheit} = \frac{9}{5}T_{Celsjusz}+32.
$$