Jak zapisywać wektory?

Pytanie

Pyta Waldemar

Jak powinno się zapisywać wektory? Jedni mówią, że dużą literą, inni że małą (oczywiście ze strzałką w prawo „nad”), ale ta litera jest albo cienka albo gruba, ba — jest ponadto albo prosta albo pochyła. No to jak powinno ostatecznie być, jest gdzieś do przeczytania jakaś wykładnia na ten temat, jakiś powszechnie przyjęty ujednolicony zapis?

Odpowiedź

Odpowiada prof. Piotr Sułkowski

Nie istnieją konkretne wytyczne jak zapisywać wektory, ani jakiekolwiek inne wielkości i oznaczenia matematyczne. Oznaczając wektory rzeczywiście używa się wspomnianych w pytaniu konwencji, stosując zapisy takie jak:

$$
a,\ \vec{B},\ \vec{c},\ {\mathbf D},\ {\mathbf a},\ \vec{\mathbf{b}}, \ldots
$$

Rzadziej spotykanym, ale też używanym oznaczeniem wektora jest podkreślenie litery

$$
\underline{v},\ \underline{w}.
$$

Najważniejsze jest to, by w spójny sposób stosować ten sam rodzaj zapisu w danym dziele (artykule, książce, etc.).

Warto wspomnieć, że w geometrii różniczkowej bardziej zaawansowana definicja identyfikuje wektory z elementami tzw. przestrzeni stycznej. W tym kontekście wektory przyjmują postać operatorów różniczkowych, zapisywanych np. w taki sposób

$$
\frac{\partial}{\partial x},\ \frac{\partial}{\partial r},\ \frac{\partial}{\partial \phi},\ldots
$$

Więcej o takich bardziej zaawansowanych tematach przeczytać można tutaj.