Strona głównaPytania → Jak zinterpretować przyrost entropii?

Jak zinterpretować przyrost entropii?

Pytanie

Pyta Paweł

Proszę o informację jak należy interpretować informację, że entropia układu wynosi np. 5 kJ / (kg * K). Taka jednostka jest powszechnie używana w przypadkach sporządzania wykresów entalpii właściwej wody i pary w funkcji entropii właściwej. Zrozumiały jest przyrost entalpii właściwej, ponieważ wyraża się w kJ / kg i oznacza ciepło, jakie dostarczono do kilograma czynnika (wody lub pary). Ale jak interpretować jednostkę kJ / (kg * K)?

Odpowiedź

Odpowiada dr Miłosz Panfil

Przyrost entropii możemy zinterpretować podobnie do przyrostu entalpii. Różnica jest taka, że przyrost energii układu przy przyroście entropii zależy od temperatury układu. Na przykład przyrost entropii o 5 kJ / (kg * K) przy temperaturze 100 K oznacza przyrost energii układu o masie 1kg o 500 kJ. Przy wyższej temperaturze przyrost energii będzie odpowiednie większy.