Jak zrobić czarną dziurę?

Pytanie

Pyta Jacek

Mam pytanie, które nurtuje mnie od czasu, kiedy zacząłem myśleć o czarnych dziurach. Wyobraźmy sobie kulę ołowianą. Jak bardzo można zmniejszyć te kulę aby posiadała dalej te samą masę ale w mniejszej objętości? Czy istnieje jakaś objętość (gęstość) graniczna, której nie można przekroczyć? Czy może można te masę zmieścić w rozmiarach punktu albo atomu? Co dzieje się z atomami w takich gęstościach?

Odpowiedź

Odpowiada Wojciech Kopczyński

Wzór na promień czarnej dziury jest następujący:

R = 2MG/c^2,

gdzie M – masa obiektu, G – stała grawitacyjna, c – prędkość światła. Jeżeli ciało ma promień geometryczny większy niż R, to czarną dziurą nie jest. Żeby otrzymać czarną dziurę, należy tak zwiększyć jej gęstość (czyli zmniejszyć promień przy stałej masie), aby jej promień był mniejszy niż R. Jedynym znanym obecnie sposobem powstawania czarnych dziur jest zapadanie grawitacyjne bardzo masywnych gwiazd, w których skończył się proces wypalania paliwa jądrowego dostarczającego ciśnienia zdolnego przeciwdziałać sile grawitacji. Jeśli chodzi o obiekty mikroświata, takie jak atomy bądź cząstki elementarne, to nie są one czarnymi dziurami, gdyż ich promień geometryczny jest dużo większy niż R.