Strona głównaPytania → Jaką energię przekazuje laser impulsowy?

Jaką energię przekazuje laser impulsowy?

Pytanie

Pyta Maciej

Piszę z następującym pytaniem. Usuwam laserowo tatuaże. Laser ma następujące parametry: moc lasera wyrażoną w J i częstotliwość w Hz. Czy jeśli na tej samej mocy zwiększę częstotliwość uderzenia laserem to moc w danym uderzeniu zmniejszy swoją siłę? Chodzi mi o przykład: 370 mJ – 4 Hz, oraz 370 mJ – 6 Hz. Czy jedno uderzenie przy 4 Hz będzie miało taką samą moc, jak w przypadku jednego uderzenia przy 6 Hz?

Odpowiedź

Odpowiada Piotr Wasylczyk

Domyślam się, że chodzi o laser impulsowy. W takim wypadku podawana jest najczęściej energia w pojedynczym impulsie laserowym, mierzona w dżulach (J) oraz częstość repetycji, czyli ile impulsów laser emituje w ciągu sekundy (w hercach, Hz).

W podanych przez Pana przykładach, energia w pojedyńczym impulsie jest taka sama (0,37 J), zmienia się częstość repetycji. Oznacza to, że ŚREDNIA MOC lasera zmieni się: w pierwszym wypadku będzie wynosiła 4 x 0,37 = 1,48 J/s czyli 1,48 W (wata), a w drugim przypadku 6 x 0,37 = 2,22 W. Energia zawarta w jednym impulsie („uderzeniu”) jest w obu wypadkach jednakowa.

Domyślam się, że może tu zajść pomieszanie pojęć: to, co potocznie może być nazywane „mocą” impulsu (czyli ile jest on w stanie wykonać pracy, np. podgrzewając tkankę), to w języku fizyków energia – ją mierzymy w dżulach. Natomiast mocą (np. lasera) fizycy nazywają ilość energii wyświeconej na jednostkę czasu – tutaj mamy dżule na sekundę czyli waty (W).