Strona głównaPytania → Jaka jest definicja tiksotropii?

Jaka jest definicja tiksotropii?

Pytanie

Pyta Zygmunt

Proszę o pomoc w rozstrzygnięciu następującego zakładu. Pan A twierdzi, że prawidłową definicją tiksotropii jest pamięć cieczy. Pan B twierdzi, że taka definicja jest nieprawidłowa. Który z panów ma rację? Prosimy także o podanie (możliwie krótkiej) prawidłowej definicji.

Odpowiedź

Odpowiada dr hab. Piotr Sułkowski

Trudno uznać „pamięć cieczy” za naukową definicję. To raczej zwyczajowe i obrazowe określenie, ale nie jest ono ścisłe – przynajmniej jeśli się wcześniej nie zdefiniuje, co w tym przypadku ma oznaczać „pamięć”.  Bez takiej definicji „pamięci” można powiedzieć, że to pan B ma racje.

Formalnie terminem tiksotropia określa się „procesy odwracalne, w których wskutek niszczenia wewnętrznej struktury układu następuje izotermiczne zmniejszanie się tarcia wewnętrznego płynu wraz z upływem czasu ścinania (np. podczas jego mieszania), a w czasie spoczynku mamy do czynienia z wyraźnym (dającym się zmierzyć w czasie) powrotem do pierwotnej konsystencji”. Nieco krócej ujmuje to pierwsze zdanie wpisu w Wikipedii: „Tiksotropia to właściwość niektórych rodzajów płynów, w których występuje zależność lepkości od czasu działania sił ścinających, które na ten płyn działały.”