Strona głównaPytania → Jaka jest energia pojedynczego fotonu?

Jaka jest energia pojedynczego fotonu?

Pytanie

Pyta Kacper22a

Jeżeli dla fali elektromagnetycznej przenoszona energia jest wprost proporcjonalna do częstotliwości, to jaką energię ma pojedynczy foton wyemitowany osobno?

Odpowiedź

Odpowiada Damian Zdulski

Pojedynczy foton ma energię daną wzorem $E=h\nu$, gdzie $\nu$ to częstotliwość światła. Natomiast współczynnik proporcjonalności to stała Plancka, która w układzie jednostek SI wynosi $h= 6.626 069 57(29) \cdot 10^{-34}J\cdot s= 4.135 667 516(91) \cdot 10^{-15}eV\cdot s$.