Strona głównaPytania → Jaka jest najmniejsza cząsteczka we...

Jaka jest najmniejsza cząsteczka we Wszechświecie?

Pytanie

Pyta kamil

Jaka jest najmniejsza cząsteczka we Wszechświecie?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Wiele ze znanych nam cząstek (np. elektron, foton) ma rozmiary tak małe, że nie wiemy naprawdę, czy mają niezerowy rozmiar, czy też są tzw. cząstkami punktowymi o zerowym rozmiarze. Prawa fizyki opisujące zachowanie się tych cząstek oparte są na mechanice kwantowej. Oznacza to, że w praktyce opisujemy je przy pomocy funkcji falowych, które przyjmują wartości istotnie różne od zera na obszarach o obserwowalnych rozmiarach. Rozmiary te zależą od specyfiki konkretnych zjawisk, które staramy się opisać. Przykładowo, funkcja falowa elektronu w atomie wodoru ma rozmiar rzędu $10^{-10}$ metra. Funkcje falowe kwarków w protonie mają rozmiary rzędu $10^{-15}$ metra, co uznajemy za rozmiar protonu. Natomiast dostępne nam dane eksperymentalne dotyczące samych kwarków nie są sprzeczne z hipotezą, że są to cząstki punktowe.