Jaka jest pora dnia na biegunie?

Pytanie

Pyta Kamil

Zakładając, że jesteśmy na biegunie północnym, to czy mamy tam ciągle dzień, czy ciągle noc, a może jednak jest do połowy przestrzeni dzień, a z drugiej połowy noc?

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

Na biegunach mamy okresy polarnej nocy (przez całą dobę Słońce jest poniżej horyzontu) oraz okresy gdy Słońce nie zachodzi i przez całą dobę jest powyżej horyzontu (dzień polarny). Oddalając się od bieguna, ale pozostając wewnątrz kół polarnych, mamy także bardziej normalne doby ze wschodem i zachodem Słońca. Poza kołami polarnymi już nie obserwujemy dni polarnych ani nocy polarnych. Podczas każdej doby Słońce wschodzi i zachodzi, choć dni i noce są różnej długości. Zauważmy, że Słońce nawet poniżej horyzontu może dawać dosyć światła, co sprawia że obserwujemy „białe noce” (np. latem w Sankt Petersburgu). Na niskich szerokościach geograficznych (pomiędzy zwrotnikami) obserwujemy momenty gdy Słońce znajduje się w zenicie. Znanym efektem obserwowanym na niskich szerokościach jest też szybkie przejście od dnia do nocy.