Jaka jest prędkość fotonu w momencie jego generacji?

Pytanie

Pyta Mariusz

Jaka jest prędkość fotonu w momencie jego generacji?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Fotony są falą elektromagnetyczną i zawsze poruszają się z prędkością światła, również natychmiast po ich generacji. Najłatwiej to zrozumieć na przykładzie fali radiowej emitowanej przez antenę. Porusza się ona z prędkością światła również wtedy, gdy mierzymy ją w bezpośrednim otoczeniu anteny.