Strona głównaPytania → Jaka jest prędkość światła i...

Jaka jest prędkość światła i z jaką prędkością mogą poruszać się elektrony?

Pytanie

Pyta Marta

Jaka jest prędkość światła a z jaką predkością mogą poruszać się elektrony?

Odpowiedź

Odpowiada Damian Zdulski

Prędkość światła w próżni jest stała i wynosi $c = 299\, 792\, 458\, m/s $. Nie zależy ona ani od częstotliwości fali elektromagnetycznej ani od układu odniesienia. W ośrodkach materialnych jest ona zawsze mniejsza niż w próżni i może zależeć od częstotliwości, na przykład dla szkła prędkość światła widzialnego wynosi około $200\,000\, km/s$.

Prędkość elektronów, jak każdych cząstek posiadających niezerową masę spoczynkową, może przyjmować dowolne wartości mniejsze od $c$; pisaliśmy na ten temat też tutaj. W szczególności, w ośrodku materialnym może ona być nawet większa niż prędkość światła w tym ośrodku. W takim przypadku emitowane jest przez elektrony promieniowanie elektromagnetyczne, zwane promieniowaniem Czerenkowa.