Jaką prędkość uzyska ciało pod wpływem działania stałej siły?

Pytanie

Pyta Bartosz

Czy jeżeli na ciało będzie działać jedna siła o stałej wartości, to ciało to będzie stale przyspieszać w nieskończoność i w efekcie jego prędkość również będzie zbiegać do nieskończoności?

Odpowiedź

Odpowiada Andrzej Okołów

W mechanice newtonowskiej wartość prędkości ciała będzie rosnąć nieograniczenie („do nieskończoności”), zaś w mechanice relatywistycznej (tzn. zgodnie z przewidywaniami szczególnej teorii względności) wartość ta będzie zbliżać się do wartości prędkości światła w próżni $c$, nigdy jej nie osiągając. W przyrodzie zachodzi ten drugi scenariusz; przewidywania mechaniki newtonowskiej są słuszne tylko wtedy, gdy prędkości rozważanych obiektów są zaniedbywalne w porównaniu z prędkością światła.