Strona głównaPytania → Jaka zmienia się energia gazu...

Jaka zmienia się energia gazu swobodnego na skutek kondensacji lub adsorpcji?

Pytanie

Pyta Paweł

Na czym polega różnica energetyczna gazu swobodnego od skondensowanego lub zaadsorbowanego?

Odpowiedź

Odpowiada Damian Zdulski

Podczas kondensacji lub adsorpcji energia gazu się zmniejsza. Związane jest to z tym, że w tych stanach cząsteczki gazu są częściowo związane przez potencjał wytwarzany przez inne cząsteczki lub odpowiednio powierzchnię adsorbentu. Zatem są one zlokalizowane bliżej minimum energii potencjalnej niż w fazie gazu swobodnego.