Jaki jest kształt jądra atomowego?

Pytanie

Pyta Marcin

Jaki jest kształt jądra atomowego? Czy faktycznie jest to sklejenie kilku kulek (neutronów i protonów), czy może te elementy składowe zlewają się w kulę?

Odpowiedź

Odpowiada Krzysztof Miernik

Jądra atomowe generalnie są sferycznie symetryczne, czyli są kulami. Nie tworzą skupiska pojedynczych nukleonów jak w niektórych uproszczonych obrazkach.  Neutrony i protony są w nieustannym ruchu i oddziaływują ze sobą w skomplikowany sposób, na skutek czego trudno jest dobrze określić krawędź takiego kwantowego obiektu. Dlatego lepiej sobie wyobrażać jądro jako rodzaj chmurki materii jądrowej niż zlepek kulek.