Strona głównaPytania → Jaki kolor ma światło o...

Jaki kolor ma światło o płaskim widmie?

Pytanie

Pyta Rafał

Światło słoneczne widzimy jako mniej lub bardziej białe i jest ono mieszaniną różnych barw czyli długości fal. Jednak ze wzoru Plancka wynika, że proporcje natężenia promieniowania dla różnych długości fal nie są jednakowe. Czy można wytworzyć światło którego widmo byłoby idealnie płaskie w całym zakresie widzialnym? Jeśli tak, to jaki kolor dla oka miałoby takie światło? Czy dobrze zgaduję, że gdyby przygotować szereg ciał o różnych temperaturach (i wobec tego różnych położeniach maksimum widma promieniowania), a następnie mieszać ich promieniowanie w odpowiednich proporcjach to uzyskane światło miałoby mniej więcej płaskie widmo podobne do tego jakie opisałem wyżej? (Nadal nurtuje mnie jaki to byłby kolor.)

Odpowiedź

Odpowiada Piotr Wasylczyk

Podniósł Pan bardzo ciekawy temat związku między widmem światła a kolorem.

Każdy uczy(ł) się w szkole, że różne długości fali odpowiadają różnym barwom, np. 532 nm to piękny zielony kolor drugiej harmonicznej z lasera neodymowego, a 632,8 nm to czerwień z lasera helowo-neonowego – to tak zwane barwy czyste. Barwy czyste spotykamy jednak rzadko, bo mało kto na co dzień ma do czynienia z laserami albo przyrządami (monochromatorami), które pozwalają wydzielić z szerokiego widma światło o dobrze ustalonej długości fali.

Najczęściej do naszego oka dociera mieszanina długości fali, czyli światło o szerokim, złożonym widmie.

Światło o płaskim widmie, o które Pan pyta, można by wytworzyć (z pewnym przybliżeniem) różnymi sposobami: mieszając wiele źródeł o różnych kolorach albo filtrując np. światło słoneczne (osłabiając niektóre składowe widma bardziej, a inne mniej). To jaki kolor miałoby światło o takim widmie można wyliczyć – znamy odpowiednie równania, które pozwalają zadany rozkład widma przełożyć na kolor światła, uwzględniając (zestandaryzowaną) odpowiedź fotoreceptorów w naszym oku. Proszę wyszukać w Internecie „light spectrum to CIE”, a znajdzie Pan wiele informacji na ten temat. Wiele ciekawych przykładów jest np. na tej stronie.