Jaki mechanizm odpowiada za odpychanie się protonów?

Pytanie

Pyta Michał

Jaki mechanizm odpowiada za odpychanie się protonów? Za przyciąganie i odpychanie cząstek odpowiedzialne jest oddziaływanie elektromagnetyczne. W przypadku elektronów lub jonów ujemnych następuje wymiana wirtualnych cząstek zwanych fotonami. Co w przypadku dwóch swobodnych protonów niezwiązanych silnie lub dwóch cząstek alfa? Czy protony emitują fotony?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Protony są cząstkami elektrycznie naładowanymi i mogą emitować fotony. Gdy dwa protony znajdują się na tyle daleko od siebie, że oddziaływania silne między nimi są zaniedbywalne, mogą nadal być na tyle blisko, że oddziaływania elektromagnetyczne między nimi są istotne. Występuje wtedy odpychanie jak dla każdych dwóch cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym o tym samym znaku.