Jakie badania dotyczące mózgu prowadzą fizycy z UW?

Pytanie

Pyta Olga

Czy naukowcy fizycy z UW mają wiedzę na temat możliwości wpływania na ludzkie umysły za pomocą fal? Chodzi mi w szczególności o możliwość sterowania ludzkim zachowaniem, nasyłania myśli, itp. (Znalazłam taki artykuł ale niewiele jestem w stanie z niego zrozumieć. https://patents.google.com/patent/US9966720B2/en?q=Maser&oq=Maser)

Odpowiedź

Odpowiada prof. Piotr Durka

Na Wydziale Fizyki UW rozwijamy technologie oparte o pomiar aktywności mózgu, a nie jego stymulację — interfejsy mózg-komputer (ang. brain-computer interfaces, BCIs). Popularnonaukowe objaśnienie najczęściej stosowanych w BCI technik można znaleźć np. tutaj. W oparciu o te metody, poza badaniami podstawowymi, prowadzimy też projekty nakierowane na zastosowania kliniczne, jak np. wspólne z kliniką „Budzik” badania zaburzeń świadomości.

Jeśli chodzi o sterowania ludzkim zachowaniem i „nasyłanie myśli” — wedle naszej wiedzy istnieje mnogość tradycyjnych, sprawdzonych technik psychologicznych i propagandowych, które działają wystarczająco i przerażająco efektywnie. Bezpośrednia stymulacja mózgu bywa stosowana w celach terapeutycznych, na przykład w łagodzeniu objawów choroby Parkinsona sprawdza się głęboka stymulacja mózgu polegająca na wszczepianiu elektrycznych stymulatorów. Mniej inwazyjną metodą jest np. przezczaszkowa stymulacja prądem.

Wracając do pytania: wymienione techniki stymulacji nie tylko nie opierają się bezpośrednio na falach, ale też, jak wspomniano, nie służą do sterowania zachowaniem. Z kolei cytowany patent nie wydaje się być w żaden sposób związany z mózgiem: dotyczy technologii maserów, czyli urządzeń do wytwarzania koherentnych fal elektromagnetycznych.