Jakie ciśnienie panuje w samym środku gwiazdy?

Pytanie

Pyta Jacek

Dlaczego nigdy nie mówi się o tym, że w samym środku ciała niebieskiego typu planeta czy gwiazda, grawitacja jest prawie równa zeru („prawie” ze względu na minimalne odchylenia od idealnego rozkładu masy w kuli). Ale jednak bardzo mała, a więc także ciśnienie bardzo małe. A to powinno mieć np. takie konsekwencje, że w samym środku Słońca nie ma warunków do syntezy termojądrowej.

Odpowiedź

Odpowiada prof. Piotr Sułkowski

Oczywiście o tym (we właściwych kręgach) „się mówi”. Stosunkowo prosty model gwiazdy opisany jest np. tutaj (po angielsku), lub w bardziej zwięzły sposób (po polsku) tutaj. Wielkości takie jak temperatura, masa, gęstość i ciśnienie, w zależności od odległości od centrum gwiazdy, opisuje układ równań różniczkowych. Przykładowe rozwiązanie takiego układu i wykresy pokazujące powyższe zależności można znaleźć na wspomnianej wyżej stronie; w szczególności zależność ciśnienia od odległości od środka, dla gwiazdy o parametrach Słońca, ma postać taką, i w samym centrum gwiazdy ciśnienie to jest największe.