Jakie masy i ładunki elektryczne mają cząsteczki beta i gamma?

Pytanie

Pyta Ania

Ile wynosi masa cząsteczki beta i gamma oraz jakie mają one ładunki elektryczne?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Cząstką promieniowania $\beta^-$ jest elektron o masie $m_e \simeq 9.10938356 \times 10^{-31}{\rm kg}$ i ładunku elektrycznym $-e = -1.602176634\times 10^{-19}{\rm C}$.

Cząstką promieniowania $\beta^+$ jest pozyton o masie $m_e \simeq 9.10938356 \times 10^{-31}{\rm kg}$ i ładunku elektrycznym $e = 1.602176634\times 10^{-19}{\rm C}$.

Cząstką promieniowania $\gamma$ jest foton o zerowej masie i zerowym ładunku elektrycznym.