Jakie są sposoby otrzymywania mionów?

Pytanie

Pyta Mateusz

Jakie są sposoby otrzymywania mionów? Albo przy jakich reakcjach są efektem ubocznym?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć na przykład pod tym odnośnikiem. Miony są produkowane w sposób naturalny w wyniku zderzeń wysokoenergetycznych cząstek promieniowania kosmicznego (głównie protonów) z jądrami atomów atmosfery ziemskiej. Wśród produktów tych reakcji występują bardzo często ujemnie naładowane piony (mezony $\pi^-$), które w 99.99% przypadków rozpadają się na mion i antyneutrino mionowe. W laboratoriach najczęściej uzyskujemy miony w podobny sposób, tj. rozpędzając protony i bombardując nimi tarczę zbudowaną np. z atomów węgla. Kreacja mionów nie pochodzących z rozpadów naładowanych pionów jest możliwa np. w zderzeniach elektron-pozyton, w których produktem reakcji może być para mion-antymion.