Jakie warunki musi spełniać sztuczny satelita, aby być satelitą geostacjonarnym?

Pytanie

Pyta Niko

Jakie warunki musi spełniać sztuczny satelita, aby być satelitą geostacjonarnym?

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

Satelita musi być wprowadzony na tzw. orbitę geostacjonarną. Jest to orbita kołowa, przebiegająca nad równikiem na wysokości 35 786 km (czyli w odległości 42 160 km od środka Ziemi). Prędkość satelity na tej orbicie wynosi ok. 3,08 km/s względem środka Ziemi, a czas obiegu jest równy tzw. dobie gwiazdowej, czyli czasowi obrotu Ziemi wokół osi (23 godziny 56 minut i 4 sekundy). Satelita na takiej orbicie pozostaje w zasadzie nieruchomy względem powierzchni Ziemi, może więc służyć jako przekaźnik telewizyjny dla obszaru z którego satelita jest widoczny.  Więcje inforamcji znajdziesz na stornie kierunku „Geofizyka w geologii” , pożytki z astronautyki.