Kiedy lodówka zużywa więcej prądu: gdy jest pusta czy pełna?

Pytanie

Pyta Paweł

Wyobraźmy sobie dwie identyczne lodówki. Jedna jest pusta, druga natomiast wypełniona (np. butelkami z wodą). Po uruchomieniu obu lodówek temperatura w ich wnętrzu zacznie spadać. Po pewnym czasie (dłuższym dla pełnej lodówki) osiągnie ona pewną ustaloną wartość. Pytanie która lodówka będzie zużywać więcej energii na utrzymanie niskiej temperatury w jej wnętrzu?

Odpowiedź

Odpowiada Damian Zdulski

W idealnym przypadku, gdy termostat cały czas utrzymuje stałą temperaturę, obie lodówki będą zużywać tyle samo energii. Wynika to z tego, że ilość energii cieplnej pochłanianej przez lodówkę z otoczenia zależy od różnicy temperatur między wnętrzem lodówki i otoczeniem oraz od powierzchni obudowy lodówki. W obu przypadkach te wielkości są identyczne dlatego ilość energii jaką trzeba odprowadzić także jest taka sama. W rzeczywistym układzie nie jest utrzymywana idealnie stała temperatura, tylko mechanizm chłodzący zostaje włączony dopiero wtedy, gdy temperatura trochę wzrośnie. Pełna lodówka charakteryzuje się większą pojemnością cieplną, zatem więcej energii musi zaabsorbować aby temperatura wzrosła, i tym samym więcej energii później trzeba odprowadzić, co zwiększa zużycie prądu. Jednak różnica między oboma przypadkami będzie praktycznie niezauważalna.