Kiedy Mars jest najjaśniejszy?

Pytanie

Pyta Szymon

Dlaczego Mars jest zdecydowanie najjaśniejszy wtedy gdy jest 180 (stopni) od Słońca? Czy można wyjaśnić ten fakt w ramach systemu geocentrycznego?

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

Nie ma większego znaczenia w jakim systemie rozpatrujemy ten problem. W układzie heliocentrycznym wiemy, że Ziemia i Mars poruszają się po elipsach. Gdy Mars jest odległy o 180 stopni od Słońca (czyli po przeciwnej stronie niż Słońce, czyli w tak zwanej opozycji) to jest blisko Ziemi i zwrócony jest swoją oświetloną stroną do niej. Nie ma się więc co dziwić, że jest wtedy najlepiej widoczny. Z uwagi na eliptyczność orbit i różne ich nachylenie, odległość podczas opozycji jest różna. Najbliżej Mars jest Ziemi podczas tzw. wielkiej opozycji, czyli gdy opozycja następuje w pobliżu peryhelium Marsa. Najbliższa taka opozycja nastąpi 15 września 2035, przy odległości planet 57,101 mln km.