Kształt i objętość cieczy

Pytanie

Pyta Mateusz

Dlaczego łatwo zmienić kształt cieczy? Dlaczego trudno zmienić objętość cieczy?

Odpowiedź

Odpowiada Jan Gaj

Posłużę się najprostszym, jakościowym obrazem dla porównania pod tym względem różnych stanów skupienia. W ciele stałym (krysztale) atomy są sztywno połączone wiązaniami utworzonymi przez elektrony zewnętrznych powłok. Dlatego kształt i objętość ciała stałego są stabilne – niełatwo je zmienić. W cieczy sztywne połączenia między atomami są zerwane, dlatego łatwo zmieniać jej kształt, ale atomy stykają się ze sobą, a więc żeby ścisnąć ciecz trzeba zdeformować atomy – dlatego trudno to zrobić. W gazie atomy są oddalone od siebie i jest między nimi wiele wolnego miejsca – na przykład w powietrzu w warunkach normalnych jest go z grubsza tysiąc razy więcej niż objętość zajmowana przez atomy. Dlatego objętość gazu (w odróżnieniu od cieczy) łatwo zmniejszyć.