Strona głównaPytania → Kto i kiedy zmierzył prędkość...

Kto i kiedy zmierzył prędkość światła w wodzie?

Pytanie

Pyta Paweł

Kto i kiedy zmierzył prędkość światła w wodzie i rzeczywiście doszedł do wniosku, że w wodzie jest ona mniejsza niż w powietrzu?

Odpowiedź

Odpowiada dr hab. Piotr Sułkowski

Pierwsze oszacowania prędkości światła (jeszcze nie w wodzie) wykonane zostały na podstawie obserwacji astronomicznych przez Roemera (w 1676 r.), który podał wartość 214 000 km/s, a następnie Bradleya (w 1726 r.), który znalazł całkiem dokładną wartość 301 000 km/s.

Prędkość światła w warunkach ziemskich (bez korzystania z obserwacji astronomicznych), zarówno w powietrzu jak i w wodzie, po raz pierwszy została wyznaczona w połowie XIX wieku. W latach 1849-1850 Fizeau i Foucault zmierzyli względną prędkość rozchodzenia się światła w powietrzu i wodzie. Bezwzględną wartość prędkości światła w wodzie zmierzył sam Foucault w roku 1862. Bardziej dokładne pomiary prędkości światła w wodzie zostały wykonane przez Cornu w latach 1872-1876, a następnie Michelsona w latach w okresie 1877-1931. Bardziej szczegółowy opis użytych w tych doświadczeniach metod i aparatury znaleźć można tutaj, tutajtutaj.